KALENTERI

Kutsu 11.1. järjestettettyille Helsingin yliopiston yliopistohistoriallisille tutkimuspäiville

takaisin pääsivulle! K U T S U T U T K I J A T A P A A M I S E E N !

Yliopisto innovatiivisena yhteisönä ja tilana

Suomen yliopistohistoriallisen
tutkimuksen päivät
11. tammikuuta 2007 Helsingissä
Yliopistomuseo Arppeanum

Tervetuloa!

osallistumaan Suomen yliopistohistoriallisten tutkijoiden valtakunnalliseen
tieteelliseen tutkijatapaamiseen Helsingissä, Yliopistomuseo Arppeanumissa
11. tammikuuta 2007. Tutkijapäivät tarjoavat hyvän foorumin eri tieteenalojen
nuoremmille ja vanhemmille tutkijoille esitellä uusinta suomalaiseen,
eurooppalaiseen tai globaaliin yliopistohistoriaan liittyvää tutkimusta. Päivien
ulkomaiset key speakerit ovat professori John Peter Collet Oslon yliopistosta
(Oslon yliopiston 200-vuotishistoriahanke) ja dosentti Hjördis Kristenson Lundin
yliopistosta (eurooppalainen yliopistoarkkitehtuuri).

Kutsumme tutkijatapaamiseen osallistujia eri yliopistoista ja korkeakouluista.
Yliopistohistorian tutkimukseen on Suomessa kuulunut viime vuosikymmeninä
erityyppistä tutkimusta. On ilmestynyt tai käynnistellä laajoja yliopistojen ja
korkeakoulujen historiahankkeita, tieteen historioita sekä aate- ja oppihistorian
tutkimuksia. Yliopistohistoriaan Suomessa ovat kuuluneet myös SYL:n sekä
monien ylioppilas- ja osakuntien, ylioppilaslehtien, aine- ja ylioppilasjärjestöjen
sekä poliittisten opiskelijajärjestöjen historiahankkeet.

Mitään tieteellistä yhteistoimintaa ei tähän mennessä ole ollut kansallisella tasolla.
Yliopistojen ja ylioppilasjärjestöjen historiat liittyvät olennaisesti aikamme teemaan,
jossa innovaatioiden merkitys yhteiskunnallisen menestyksen tuottajina korostuu.

Tammikuun 2007 yliopistohistoriallinen tutkijatapaaminen antaa mahdollisuuden
koota yhteen yliopistohistorian tutkijoita maan eri puolilta. Sen aikana, tarpeen vaatiessa, voidaan järjestäytyä alaryhmiin. Tutkijatapaamisen järjestävinä tahoina toimivat Helsingin yliopiston Historian laitos ja Yliopistomuseo. Esitelmien pito on mahdollista suomeksi,
ruotsiksi tai englanniksi.

Yliopistohistorialliseen päivään on varattu aikaa klo 10.00 -17.00. Osallistuminen yliopistohistorian tutkimuksen päiville on maksutonta. Ruokailuun on mahdollisuus omakustannushintaan Helsingin keskustassa. Samaan aikaan osuvat Tieteen päivät 2007
Helsingissä (ohjelma, avautuu uuteen ikkunaan)

Kiinnostuneita pyydetään jättämään joulukuun loppuun mennessä (31.12.) puolen sivun laajuinen ehdotus tieteellisen esitelmän aiheeksi osoitteella anton.eskola(at)helsinki.fi

Helsingissä 30 X 2006

Laura Kolbe Anton Eskola
Euroopan historian professori FM, tutkija

Takaisin ylös